Fundacja Pomóżmy Dzieciom

Fundacja Pomóżmy Dzieciom

organizacja pożytku publicznego KRS 0000130515

Fundacja została założona przez Agnieszkę Dydycz w 1998 roku i od tej pory działa nieprzerwanie. Pomaga dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, umożliwiamy im rozwój duchowy i intelektualny. Dzięki Fundacji co roku ponad 2000 dzieci i ich rodzin otrzymuje regularne wsparcie. 

To niewielka prywatna organizacja charytatywna i wszystkie funkcje sprawowane są honorowo, bez wynagrodzenia. Ponosi jedynie podstawowe minimalne koszty jak obsługa księgowa, czy domeny internetowe, dzięki czemu absolutna większość zebranych środków przeznaczana jest na pomoc. Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego placówkom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi i współpracuje ze świetlicami i ogniskami wychowawczymi i domami pomocy społecznej. Dzięki tej pomocy, podopieczni mają nie tylko radośniejsze dzieciństwo, ale i wyrównane szanse startu w dorosłość. Sponsoruje stypendia naukowe oraz dydaktyczno-terapeutyczne, dofinansowuje wakacje, aby dzieci mogły wyjechać razem. Wsparła odbudowę górskiej szkoły w Nepalu, zniszczonej przez trzęsienie ziemi i dzieci mogły znowu podjąć naukę, a przede wszystkim odzyskać nadzieję i poczucie normalności. W miarę możliwości, finansuje również zakup sprzętu medycznego dla noworodków, doposaża ochotnicze straże pożarne w pediatryczne deski ortopedyczne, niezbędne do ratowania życia i zdrowia dzieci - ofiar wypadków drogowych. Dzięki Fundacji już ponad 80 małych desek ortopedycznych znalazło się na wyposażeniu ratowników z OSP, a młodzieżowe drużyny mogą uczyć się pomagania.
Pomagajcie razem z nami - pomaganie jest bardzo przyjemne! 

Wesprzyj Fundację darowizną lub 1% podatku:
Fundacja Pomóżmy Dzieciom

KRS 0000130515
Konto 06 1030 1508 0000 0005 0125 9004
Tytułem: darowizna na cele statutowe

Designed with Mobirise ‌

Offline Site Builder